Samarbejdspartnerne i Bondens Marked

Bondens Marked var helt umuligt at gennemføre uden hjælp fra andre. Vi kan naturligvis ikke klare det hele selv. Ud over familie og venner har vi også andre, som inspirerer og hjælper os i arbejdet. Alle, som hjælper os, gør det på frivillighedens basis. Det kræver en masse timer af mange mennesker, men giver i det store hele også mange gode oplevelser.